วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขับซิ่ง หลักแหลม ดึงดูดความสนใจ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง

คำศัพท์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 

clever เคล็ฟ-เฟอร* (adj.) หลักแหลม, เฉลียวฉลาด *ฟ สั่นๆ
attempt อะเท็มพฺทฺ (v.) ลอง, พยายาม (n.) การพยายาม
cannonball แคเนินบอลฺ (n.) ลูกปืนใหญ่, ท่าลูกปืนใหญ่
backfire แบคฺไฟเยอร (v.) ได้ผลในทางตรงกันข้าม
tailbone เทลฺโบน (n.) กระดูกก้นกบ
in public อิน พับบลิคฺ ในที่สาธารณะ

ลองคลิกชมเพื่อดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์เหล่านี้เป็นประโยคครับ


คำศัพท์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 

criminal คริมมินโน็ลฺ อาชญากร
to put the pedal to the medal ขับซิ่ง
to sit in the front row นั่งแถวหน้า

ลองคลิกชมเพื่อดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์เหล่านี้เป็นประโยคครับ

-->

คำศัพท์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 


react (v. รี-แอ้คฺทฺ) มีปฏิกิริยา
invisible (v. อินฟิส-เสอะ-โบ็ลฺ) ซึ่งมองไม่เห็น
to attract customers ดึงดูดความสนใจของลูกค้า


ลองคลิกชมเพื่อดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์เหล่านี้เป็นประโยคครับ-->

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์