วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เสือก สาระแน สอดรู้ ก้าวก่าย ภาษาอังกฤษพูดยังไง

to pry  (v. พราย) to snoop (v. ซนูพฺ)  to be nosy/nosey (adj. โนซี) คล้ายกันหมดและหมายถึง สอดรู้สอดเห็น หรือ สาระแน แต่ไม่ได้มีความหยาบเท่าคำว่าเสือกครับ 

ถ้าเราจะบอกว่า อย่ามาสอดรู้สอดเห็น ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
Don't be so nosy!  หรือ Don't snoop/pry into my business! 
บางทีก็จะใช้ Mind your own business! หรือ It's none of your business!
ซึ่งหมายถึงว่า ไม่ใช่เรื่องของคุณ หรือ ไม่ใช่ธุระของคุณ นะครับ

เจ้าของภาษาที่โกรธจริงๆก็อาจจะพูดว่า 
It's none of your freakin'/frickin'/flippin'/f**kin' business. 
ซึ่งผมว่าหยาบพอๆกับคำว่า เสือก และแนะนำให้ไม่ใช้
นอกจากกรณีที่เราพูดเล่นๆกับเพื่อนสนิทครับ  

คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงได้แก่
 to meddle (v. เม็ดโด็ลฺ)  to mess (v. เม็สฺ) กับ to tamper (v. แทมเพอร) ซึ่งเหมือนคำว่ายุ่งและใช้ควบคู่กับบุพบทว่า with อย่างเช่น 
Don't mess/meddle/tamper with it. อย่ายุ่งกับมัน

ส่วน to intervene (v. อินเทอรฟีน)  กับ to interfere (v. อินเทอรฟิเออร) 
ก็จะเหมือนคำพูดที่ว่า เข้าไปเกี่ยวข้อง เช๋น
I don't think we should intervene/interfere with the situation.
ผมคิดว่าเราควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
 แต่ในบางกรณี intervene/interfere อาจจะหมายถึง ก้าวก่าย เช่น 
You shouldn't interfere with her work. คุณไม่ควรก้าวก่ายงานของเธอ
2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2556 00:03

    so it's difficult when I was listen to the CNN news. Kha teacher Adam.

    ตอบลบ
  2. Umm interesting http://www.eastasiaworld.com

    ตอบลบ

คอร์สออนไลน์