วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การที่พูดภาษาที่สองอย่างถูกต้องชัดเจนไม่ใช่การกระแดะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์