วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระเจ้าอยู่หัวภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

ถึงแม้ภาษาไทยเรียกพระเจ้าอยู่หัวได้ว่า พ่อหลวง เพราะคนไทยถือว่าพระองค์เปรียบเสมือนพ่อของประเทศ แต่ถ้าเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาอังกฤษว่า “My father” มันจะทำให้ฝรั่งคิดว่าคุณเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนะครับ เพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้โดยบอกว่า
The King is like a father figure to Thai people 
เthอะ คิง อิสฺ ไลคฺ อะ ฟอเthอร ฟิก-กเยอร ทู ทัย พีโป็ลฺ 
because He looks after the entire country like 
บีคัสฺ ฮี เลอคฺสฺ แอฟฺเดอร เthอะ เอ็นไทเยอร คันทรี ไลคฺ
a father looks after his children.
 อะ ฟอเthอร เลอคฺสฺ แอฟฺเดอร ฮิสฺ ชิลฺ-ดรึน 
ซึ่งแปลได้ว่า
พระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเสมือนบิดาของคนไทย
เพราะพระองค์ทรงดูแลทั้งประเทศยังกับพ่อดูแลลูก
Father figure
หมายถึง
คนที่เราถือว่าเป็นพ่อของเราแต่ไมได้เป็นบิดาโดยกำเนิด
สังเกตไหมครับว่าในประโยคข้างบนผมใช้ตัวใหญ่เมื่อเขียนคำว่า King กับ คำว่า He นะครับ นี่เป็นวิธีแสดงความเคารพนับถือให้กับคนสำคัญนะครับ  เมื่อพูดถึงศาสดาของศาสนาต่างๆก็ใช้ตัวใหญ่เช่นเดียวกันครับ
สองคำในภาษาอังกฤษที่แสดงความเคารพนับถือและใช้เรียกพระเจ้าอยู่หัวได้ก็คือ
His Royal Highness
(ฮิส โรย-โย-ล ไฮเหน็ส)
Royal(adj.)=เกี่ยวกับราชวงศ์
Highness(n.)=ความสูงส่ง
กับ
His Majesty
(ฮิส แมเจ็ส-ถิ)
Majesty=ความสง่าผ่าเผย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4 ความคิดเห็น:

คอร์สออนไลน์