วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดัดจริตภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


คุณ Chanwit Mokraphant และอีกหลายๆคนเคยถามว่า
อาจารย์อดัมครับ .. ถ้าจะพูดว่า คนบางคนไปอยู่ต่างประเทศได้ไม่นาน พอกลับมาดัดจริตพูดไทยไม่ชัด .. หรือชอบพูดไทยคำอังกฤษคำ จะว่าไงดีครับ ให้มันโดนที่สุด .. ขอบคุณครับ ..
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๔๒
บอกไว้ว่า
ดัดจริต
หมายถึง
แสร้งทํากิริยาหรือวาจาให้เกินควร
ฮิๆ
ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะมีคนบางคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ภาษาแรกของเขาจริงๆโดยที่เขาไม่ได้แค่เสแสร้งไปอย่างนั้น  แบบนี้ผมยังพอให้อภัยได้เพราะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน  ลิ้นของเขาก็เริ่มชินกับการพูดภาษาอังกฤษแล้วเวลากลับมาพูดไทย สำเนียงก็อาจจะออกเหมือนฝรั่ง บางทีอาจจะนึกคำศัพท์ภาษาไทยไม่ออกก็เลยต้องปนภาษาอังกฤษไปด้วย  ในสายตาของอดัมคนพวกนี้ที่พูดไทยคำอังกฤษคำและพูดไทยด้วยสำเนียงที่ไม่ชัดไม่ได้ดัดจริตแต่แค่ล้มเหลวที่จะคงความสามารถในการพูดภาษาแรกของตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ 
ส่วนคนไทยที่เกิดและโตที่เมืองไทยแล้วไปอยู่ต่างประเทศไม่ถึงสิบปี พอกลับมา พูดไทยไม่ชัด หรือพูดไทยคำอังกฤษคำจนเกินเหตุ เพราะเขาอยากให้คนอื่นมองว่าเขาไฮโซ เก่งภาษาอังกฤษ มีการศึกษา และมีชาติตระกูล ก็ไม่ค่อยน่าชื่มชมสักเท่าไหร่และเหมาะสมที่จะโดนเรียกว่าดัดจริตเพราะว่า

These people alter their behavior
causing it to become unnatural.
(ดีส พีโป-ล มอดะไฟ เดเออร บีเฮ-ฟ-เยอร คอซิง อิท ทู บีคัม อันแน็ทเชอร-โร-)
คนพวกนี้ดัดแปลงความประพฤติ(จริต)
ของตัวเองให้แหวกไปจากธรรมชาติ
๕๕๕
      ·      alter(v.)(ออ--เทอร); modify(v.)(มอดะไฟ)=ดัดแปลง
       ·       behavior(n.)(บีเฮ--เยอร); conduct(n.)(คอนดัค-ท)=จริต; ความประพฤติ


Everybody knows that they are faking it!
(เอฟฟรี บะดี โน-ส แดท เด ออเออร เฟคิง อิท)
ใครๆก็รู้ว่าเขาสตรอ(เบอรี)ไปอย่างนั้นแหละ
แหะๆ
·      to be fake (adj.)=ดัดจริต; เสแสร้ง; ปลอม
·      to fake (v.) something=แสร้งทำอะไรสักอย่าง
  


They act like they have completely changed
 because they’ve been abroad.
(เด แอค-ท ไล-ค เด แฮฟ คัม-พลี--ลี เชน-จ-ด บีขัส เด-ฟ เบ็น อะบรอด)
เขาทำเป็นว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
เพราะเขาไปอยู่เมืองนอกมา
·      to act like…=ทำเป็นว่า…;ทำตัวแบบ


They’ve forgotten their roots.
(เด-ฟ โฟเออรกอเท็น เดเออร รูท-ส)
เขาลืมกำพืดตัวเอง
·      roots(n.)=กำพืด; ความเป็นมา


Some people might think that this is harsh, 
but I’m just saying it how it is.
(ซัม พีโป-ล ไม-ท ทิง แดท ดิส อิส ฮอเออร-ช บัท ไอขม จัส-ท เซอิง อิท เฮา อิท อิส)
บางคนอาจจะคิดว่าอันนี้แรงแต่ผม
แค่พูดในสิ่งที่มันเป็นอยู่
·      harsh(adj.)= แรง
·      to say it how it is= พูดในความเป็นจริงหรือในสิ่งที่มันเป็นอยู่


We should be proud of 
our background, shouldn’t we?
(ซีเชอ-ด บี พราว-ด อัฟ เอาเวอร แบ็คเกรา--ด เชอเดิน-ท วี)
เราควรจะภูมิใจในภูมิหลังของเราไม่ใช่เหรอ
·      background(n.)= ภูมิหลัง; พื้นเพLearning a second language doesn’t mean 
that we have to forget our mother tongue.
(เลอร-นิง อะ นู เลงกวิด-จ ดัสเซิน-ท มีน แดท วี แฮฟ ทู โฟเออรเก็ท เอาเวอร มาเดออร ทัง)
การเรียนภาษาที่สองไม่ได้หมายถึงว่า
เราต้องลืมภาษาแม่ของตัวเอง
        ·     Mother tongue=ภาษาแม่; ภาษาแรก


Being able to speak Thai with a perfect accent is an awesome skill that Thai people should cherish.
(บีอิง เอโบ-ล ทู สปี-ค ทัย วิท อะ เพอรฝิค-ท แอค-เซ็น-ท อิส อัน ออซัม สกิโอ-ล แดท ทัย พีโป-ล เชอ-ด เชเออร-ริช)
การที่จะสามารถพูดไทยด้วยสำเนียงที่เป๊ะ
เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมที่คนไทยควรจะทนุถนอม
        ·   cherish(v.)=ทนุถนอม;หวงแหน


Myself and many other foreigners feel that Thai is a beautiful language and hope to someday speak Thai exactly like a Thai person.
(ไมเซ--ฟ แอน-ด อะเดอร โฟเร็นเนอร-ส ฟิโอ-ล แดท ทัย อิส อะ บิวถิฟโฟ-ล เลงกวิด-จ แอน-ด โฮพ ทูวัน เด สปี-ค ทัย เอกแซ็ค--ลี ไล-ค อะ ทัย เพอรเซิน)
ผมเองและชาวต่างชาติอีกหลายคนรู้สึกเหมือนว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามและหวังว่าสักวันจะสามารถพูดไทยได้เหมือนคนไทยเปรี๊ยะเลย


If Thais begin to lose their authentic Thai accents because they are learning foreign languages, then where will foreigners like me learn a real Thai accent from?
(อิฟ ทัย-ส บิกิน เดเออร ออเท็นถิค ทัย แอค-เซ็น-ท บีขัส เด ออเออร เลอร-นิง โฟเร็น เลงกวิด-เจ็ส เด็น เวเออร วิโอ-ล โฟเร็นเนอร-ส ไล-ค มี เลอร-น อะ ริโอ-ล ทัย แอค-เซ็น- ฟรัม)
ถ้าคนไทยเริ่มที่จะสูญเสียสำเนียงไทยที่แท้จริงเนื่องจากเขาเรียนภาษาต่างประเทศ แล้วชาวต่างชาติอย่างผมจะหาเรียนสำเนียงไทยแท้ได้ที่ไหนเล่า
         ·  authentic(adj.)=ของแท้; แท้จริง


No one wants to learn
 a language that’s been ruined.
(โน วัน วอน--ส ทู เลอร-น อะ เลงกวิด-จ แดท- เบ็น รูอิน-)
ไม่มีใครอยากเรียนภาษาที่โดนทำลาย(ภาษาวิบัติ)


Everybody understands that sometimes switching in and out of Thai and English is necessary, especially when talking about computers.
(เอฟฟรีบะดี อันเดอรแสต็น-ด-ส แดท ซัมไท-ม-ส สวิท-ชิง อิน แอน-ด เอา-ท อัฟ ไทย แอน-ด อิงกลิช อิส เน็สสะเซรี)
เราทุกคนก็เข้าใจว่าบางทีการพูดไทยคำอังกฤษคำจำเป็น โดยเฉพาะเวลาพูดถึงคณิตกร (คอมพิวเตอร์ อิอิ)
อย่างเช่นประโยคที่คุณ Korn Monotone เสนอมาคือ
ผมเพิ่งดาวน์โหลดไฟล์งานจากเว็บๆ หนึ่งลงคอมพิวเตอร์ แต่พอตอนจะเอ็คแทรคไฟล์ มันถามหาพาสเวิร์ด"
Kornบอกว่าประโยคนี้ถือว่าเป็นการพูดแบบไทยคำ อังกฤษคำ แต่เป็นอะไรที่สมเหตุสมผล เพราะถ้าประโยคนี้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยล้วนๆ จะได้เป็น
ผมเพิ่งถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนึงจากระบบเครือข่ายที่โยงใยกันทั่วโลกลงมาที่เครื่องสมองกล แต่พอตอนจะสกัดแฟ้มข้อมูล มันถามหารหัสผ่าน
ซึ่งผมเห็นด้วยว่า
The second sentence might sound a little weird.
(เดอะ เซ็คเคิน-ด เซ็นเทิน-ส ไม-ท ซาว--ด อะ ลิโท-ล วิเออร-)
ประโยคที่สองอาจจะฟังดูแปลกๆ

แต่แบบข้างล่างนี้อาจจะเยอะไปหน่อย อิอิ
ยังไง I ก็ like คนไทย very much และไม่ want ที่จะทำให้ anybody โกรธหรือน้อยใจนะ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2554 20:16

  ไปอยู่มาตั้งเดือนนึง ตอน ม.สาม ฮ่าๆๆๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2555 00:14

  I have no idea what she's saying when she speaks English. She seems to use English like she knows well when she's talking, but when she really needs to speak English and she couldn't...this is truly called กระเด๊ะ !

  Hi Adam, i am glad you there to let them know where they came from. I like the way you're not afraid to speak your mind...i have the same personality as you... say it like it is...and i am not afraid when i speak the truth....truth shall set you free...

  ตอบลบ
 3. ไม่ใช่กระแดะอย่างเดียว นิสัยอย่างนี้ไม่มีใครอยากทำงานด้วยหรอก ทำงานที่ไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จด้วย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2555 15:25

  คุณพลอยตลกแระ น่ารักดีค่ะ ฮาหน้าตายนะคะ

  ตอบลบ

คอร์สออนไลน์