วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

couldn't have, shouldn't have, wouldn't have ใช้อย่างไร
couldn't have มักใช้ในเชิงสมมุติ เช่น
I couldn't have done that without your help.
ไอ เคอเดิน็ทฺ แฮฟ ดัน เดท วิทแอวทฺ โยเออร เฮ็ลพฺ
หากประศจากความช่วยเหลือของคุณ
ฉันก็ทำเรื่องนั้นไม่ได้
หรือ
ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ช่วย ฉันก็ทำเรื่องนั้นไม่ได้แน่

shouldn't have ก็เหมือนคำว่า ไม่น่าจะ ในกรณีที่เราพูดถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะไม่ทำ เช่น
I shouldn't have told him my secret
ไอ เชอเดิน็ทฺ แฮฟ โทลดฺ ฮิม ไม ซีขริท
because now everyone knows!
 บีขัส แนว เอ็ฟฟรีวัน โนส
ฉันไม่น่าจะบอกความลับกับเค้า
เพราะตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดเลย

Wouldn’t have ก็มักใช้ในเชิงสมมุติเหมือนกัน เช่น
I wouldn’t have done that if I were you.
ไอ เวอเดิน็ทฺ แฮฟ ดัน แดท อิฟ ไอ เวอร ยู
ถ้าฉันเป็นนายก็จะไม่ทำสิ่งนั้น(ที่คุณทำไปแล้ว)

1 ความคิดเห็น:

คอร์สออนไลน์