วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

success, succeed, successful ใช้ยังไงถึงจะถูก


หลายคนสับสนเรื่องการใช้สามคำต่อไปนี้
เดี๋ยวอดัมจะคลี่คลายให้นะครับ
Success(n.) ความสำเร็จ
Something that is necessary for success is determination.
สิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จคือความมุ่งมั่น
Succeed(v.) ประสบความสำเร็จสำเร็จ
I succeeded in my first attempt.
ผมประสบความสำเร็จในความพยายามครั้งแรก
Successful(adj.) ซึ่งประสบความสำเร็จ
He is a very successful businessman.
เค้าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์