วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

กฏมีไว้แหก ความพยายามอยู่ที่ไหน

คำเด็ดๆจากคลิปนี้
galaxy แก้ลฺ-เหลิกฺ-สี่ ดาราจักร, กาแล็กซี

Rules were meant to be broken. 
รูโอ็ลสฺ เวอร เม็นฺทฺ ทู บี โบรเกิน็
กฎมีไว้แหก

I didn’t mean to. อาย ดิดเอินฺทฺ มีน ทู ไม่ได้ตั้งใจ

yawner (n.) ยอเนอร สิ่งที่น่าเบื่อมากจนทำให้หาว เช่น
That movie was such a yawner!
หนังเรื่องนั้นน่าเบื่อมาก

Where there’s a will, there’s a way.
แปลตรงตัวว่า ถ้ามีปณิธานก็จะมีทางไป
ความหมายคล้ายกับสำนวนไทยว่า
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์