วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

house กับ home ต่างกันอย่างไร world ออกเสียงอย่างไร


ความแตกต่างระหว่าง house กับ home

ทั้ง house กับ home แปลว่าบ้านได้แต่คำว่า home มีความหมายกว้างและครอบคลุมกว่าเพราะ home อาจจะหมายถึง บ้านเกิด เมืองเกิด ประเทศเกิด หรือตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลังที่เราอยู่ก็ได้  มากกว่านั้นเมื่อได้ยินคำว่า home ก็มักจะมีความรู้สึกอบอุ่นถึงความเป็นครอบครัว  พูดง่ายๆว่า home ใช้ทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรม ส่วน house เป็นใช้ในเชิงรูปธรรมอย่างเดียวคือเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารนะครับ ลองเปิดคลิปข้างล่างเพื่อความกระจ่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์