วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

กวนประสาท กวนบาทา รำคาญ น่ารำคาญ เจอโดยบังเอิญ สำเนียงอเมริกันกับสำเนียงบริทิชต่างยังไง


-->

ประเด็นสำคัญของคลิปนี้
กวนประสาท to get on someone's nerves 
เช่น He gets on my nerves! คุณกวนประสาทฉัน

กวนตีนหรือกวนบาทอาจจะใช้คำว่า to bug
เช่น Quit bugging me!  เลิกกวนบาทาได้แล้ว 

สามคำต่อไปนี้ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้สื่อความหมายเดียวกัน

1. annoy(v. อะโนย)ทำให้รำคาญ 
เช่น You annoy me. คุณทำให้ฉันรำคาญ

2. annoyed(adj. อะโนยดฺ)รำคาญ 
เช่น I'm annoyed. ฉันรำคาญ

3. annoying (adj. อะโนยยิง) น่ารำคาญ 
เช่น You're annoying. คุณน่ารำคาญ

"Vice versa" เป็นสำนวนที่ใช้ต่อท้ายประโยคเพื่อเปลี่ยนหน้าที่ของกรรมและประทานในประโยคนั้นแล้วก็สื่อความหมายในทำนองเดียวกันครับ 
เช่น He loves her and vice versa. หมายถึง เค้ารักเธอและเธอรักเค้า 

"bump into" กับ "run into" ทั้งสองแปลตรงตัวว่าชนเบาๆ แต่ความหมายในภาษาพูดคือเจอโดยบังเอิญนะครับ
เช่น I bumped/ran into Adam in Bangkok yesterday. 
เมื่อวานผมเจออดัมในกรุงเทพโดยบังเอิญ

ข้อแตกต่างข้อหลักๆระหว่างสำเนียงอเมริกันกับสำเนียงบริทิชคือการออกเสียง R ครับ สหรัฐกับแคนาดาจะเน้นเสียง เออร ซึ่งเวลาอดัมเขียนคำอ่านแบบอเมริกันก็จะไม่เพิ่มการันต์ข้างบน ร เพื่อบ่งบอกว่าต้องเน้นเสียง R ครับ แต่ถ้าเป็นสำเนียงบริทิช ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือแอฟริกาใต้ ก็จะออกเสียง เออร เป็น เออร์ โดยที่เพิ่มการันต์เพราะออกเสียงเหมือนสระ เออ ของภาษาไทยนั่นแหละครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์