วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

คำที่เกี่ยวข้องกับความถี่ในภาษาอังกฤษ
ประเด็นสำคัญของคลิปนี้
always เสมอ 
all the time ตลอดเวลา 
often บ่อย 

"Often" ที่แปลว่า บ่อย นั้นออกเสียงได้สองแบบคือ ออ-เฟิน็* 

หรือสามารถออกเสียงว่า ออฟฺ-เทิน็*/เดิน็* นะครับ 

ผมว่าเจ้าของภาษาส่วนใหญ่นิยมใช้ ออ-เฟิน็* ในภาษาพูดครับ

*ไม้ไต่คู้บ่งบอกว่าเป็นเสียงสั้นหรือสระเออะ

frequently บ่อย 
sometimes บางครั้ง 
off and on ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง 
occasionally เป็นบางโอกาส 
once in a while นานๆที 
once in a blue moon ชาติละครั้ง
 never ไม่เกิดขึ้นเลย; ไม่มีวัน; ไม่เคย 

I never watch TV. ไม่ได้แปลว่า ฉันไม่เคยดูทีวี 
แต่แปลว่า ฉันไม่ดูทีวีเลย นะครับ
 ถ้าอยากสื่อความหมายว่า ฉันไม่เคยดูทีวี ก็ต้องพูดว่า 
I have never watched TV. (เพราะอยู่ในป่ามาตลอดชีวิต แหะๆ)
ถ้าอยากสื่อความหมายว่า ไม่มีวัน ก็เติมว่า will ข้างหน้า never ได้ครับ
เช่น I will never eat dog meat.
ฉันไม่มีวันกินเนื้อหมา อิอิ

1 ความคิดเห็น:

คอร์สออนไลน์