วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขี้อ้อน เรียกร้องความสนใจ ร้อนตัว ขี้ระแวง หายกัน เจ๊ากัน ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง
ประเด็นสำคัญของคลิปนี้
ถ้าจะพูดว่า เธอเป็นคนขี้อ้อนก็อาจจะบอกว่า 
She is someone that likes to get hugged(ถูกกอด)/be loved(ถูกรัก). 
หรือ 
She likes to receive TLC.
 ซึ่ง TLC นั้นย่อมากจาก tender loving care (ความรักที่อ่ออนโยน) 

คำพื้นๆที่ใครๆควรจะรู้คือ May/Can I help you? (มีอะไรให้ช่วยมั้ย) 
อดัมได้ยินคนไทยหลายคนออกเสียงคำว่า help (เฮ็ลฺพฺ) เป็น hell หรือไม่ก็ hew (เฮ็ว) 
ซึ่งขาดเสียงควบกล้ำ lp ตอนท้ายคำครับ

คำว่าเรียกร้องความสนใจพูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายแบบครับ 
อาจจะพูดว่า to seek attention, to try to get/catch attention

ร้อนตัวพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า 
to have a guilty conscience 
ซึ่งหมายถึงรู้สึกผิดในจิตใต้สำนึกจนคิดว่าทุกคนพูดถึงเราตลอดเวลาครับ

คำว่าระแวงภาษาอังกฤษใช้คำว่า paranoid (เพเออร-หระ-โหนดฺ) 
เช่น Don't be so paranoid! ไม่ต้องระแวงขนาดนี้ก็ได้

เจ๊ากัน หรือ หายกัน พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า 
We're even. (วิเออร เอ็ฟ-เฟิน็ โดยที่ ฟ ออกเป็น V)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์