วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

gas glass grass band bland brand cap clap crap ออกเสียงต่างกันอย่างไร

gas แกสฺ (US) กาสฺ (UK), glass แกลสฺ (US) กลาสฺ (UK), grass แกรสฺ (US) กราสฺ (UK)

ban แบน (ห้าม), band แบนฺดฺ (วงดนตรี), bland แบลนฺดฺ (จืดชืด), กับ brand แบรนฺดฺ (ยี่ห้อ)

cap แคพฺ (หมวก, ฝา), cab แคบฺ (n. แท็กซี่), clap แคลพฺ (v. ตบมือ), crap แครพฺ (v./n. ขี้)

ลองพูดให้มันแตกต่างครับ ฟังก่อนก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์