วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ง่วง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง

I'm pooped! 
(อายมฺ พูพฺทฺ) 
ไม่ได้หมายถึงว่า ฉันอึแล้ว ๕๕๕ 
ฉันอึแล้วคือ I pooped. เฉยๆครับ 
ส่วน I'm pooped เป็นภาษาพูดที่ใช้บ่อยเหมือนกันความหมายคือ ฉันเหนื่อยมาก ฉันอ่อนเพลีย หรือ ฉันหมดแรง นะครับ 
คำพูดอื่นๆที่มีความหมายคล้ายกันได้แก่ 

I'm exhausted.  
(อายมฺ เอ็กฺ-ซ่อ*-สถิด )
เหน็ดเหนื่อยมาก
*ซ ออกเป็น Z

I'm tired. 
(อายมฺ ทายเยอรดฺ ไม่ใช่ ไท หรือ ทาย นะ) 
เหนื่อย หรือ ง่วง

I'm out of energy! 
(อายมฺ อาวดัฟ** เอ็น-เนอร-จี) 
หมดแรง
 **เชื่อมเสียง out of และ ฟ ออกเป็น V 
ถ้าพูดเร็วๆอาจจะกลายเป็นประมาณว่า 
อายเมาดัฟเฟ็นเนอรจี 
โดย ฟ เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ นะครับ

I'm sleepy/drowsy. 
(อายมฺ สลี-ปี/ เดรา-ซี*) 
สะลึมสะลื หรือ ง่วง
*ซ ออกเป็น Z


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 กันยายน 2556 22:38

    อาจารย์ค่ะ แล้วถ้าจะบอกว่าเมื่อยละค่ะ เช่นเมื่อยขา เมื่อยแขน จะใช้คำว่าอะไรค่ะ

    ตอบลบ

คอร์สออนไลน์