วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

โลกมันกลม โยนหัวโยนก้อย


It’s a small world.
โลกมันกลม

Up in the air ยังไม่ทราบผลสุดท้าย

เช่น How’s your new business going?
ธุรกิจใหม่เป็นอย่างไรบ้าง

Do you think it’s going to be successful?
คุณคิดไหมครับว่ามันจะประสบความสำเร็จ

I’m not sure. It’s still up in the air.
ยังไม่แน่ใจ ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

to flip a coin โยนเหรียญ heads = หัว tails = ก้อย

เช่น Let’s flip a coin. 
เราโยนหัวโยนก้อยกันเถอะ

You call it in the air.
ให้คุณเลือกหัวหรือก้อยตอนที่เหรียญอยู่ในอากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์