วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

The 100 Most Common Words ร้อยอันดับคำที่ใช้บ่อยที่สุด
    the
    him
    may
    of
    their
    do
    and
    were
    very
    to
    she
    now
    a
    them
    could
    in
    so
    time
    that
    one
    your
    I
    an
    great
    it
    me
    these
    he
    we
    only
    was
    when
    our
    is
    who
    such
    for
    said
    lord
    his
    no
    unto
    with
    there
    people
    as
    been
    can
    be
    if
    made
    not
    shall
    about
    by
    will
    should
    on
    would
    like
    but
    what
    before
    which
    out
    god
    they
    more
    over
    had
    into
    after
    have
    up
    us
    you
    has
    did
    at
    other
    mr
    or
    some
    two
    from
    then
    those
    this
    upon
    little
    her
    its
    down
    all
    man
    came
    are
    than
    my
    any

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2554 11:53

  ภาษาอังกฤษ UK. กับ อมเริกา ใช้ต่างกันอย่างไงค๊ะ?

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2554 22:11

  คุณต้องไปเรียนรู้มันด้วยตัวเอง มีความแตกต่างกันแน่นอนครับ

  ตอบลบ

คอร์สออนไลน์