วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรว่าที่ ร.ต.หญิง พฤกษา เรืองศรี ถามมาว่า คำว่า
 "น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง" 
ภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไง 

แน่นอนว่าแปลตรงๆแบบข้างล่างนี้ไม่ได้นะ 
The fields are flooded. 
(เดอะ ฟีโอ-ด-ส ออ-เออร ฟลาเด็ด)
น้ำท่วมทุ่ง
Morning glory is sparse.
(โม-เออร-นิง โกล-รี อิส สปอ-เออร-ส)
ผักบุ้งโหรงเหรง 
เดี๋ยวฝรั่งจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง แหะๆตามคำนิยามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า 
"น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหลงเหลง" 
ก็หมายถึง
พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย


ถ้าอย่างนั้นผมจะแปลง่ายๆเป็น 
Saying a bunch of things without much substance.
(เซยิง อะ บัน-ท-ช อัฟ ทิง-ส วิท-เอา-ท มัท-ช ซับ-เซต็น-ซ)
Saying a bunch of things/stuff =การพูดหลายสิ่งหลายอย่าง
without = ปราศจาก
without much = ไม่ค่อยมี 
substance (น.) = เนื้อหาสาระ
ถ้าใช้เป็นคำคุณศัพท์ก็เปลี่ยนเป็น
substantive (ซับ-เซต็น-ถิฟ) = ที่มีสาระ
เช่น
That comment was very substantive.
(แดท คอม-เม็น-ท เฟรี ซับ-เซต็น-ถิฟ)
ข้อคิดเห็นข้อนั้นมีสาระมาก

สรุปแล้วประโยคว่า 
Saying a bunch of things without much substance.
จึงแปลได้ว่า
การพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่
แต่ถ้าเป็นภาษาพูด ผมคงบอกว่า
Saying a bunch of crap.
(เซยิง อะ บัน-ท-ช อัฟ แคร-พ)
ซึ่งจะมีความหมายเดียวกันนะครับ
crapแปลว่า ขี้
แต่ในภาษาพูดก็หมายถึงว่า
อะไรที่ไม่จริง หรือ อะไรที่มีสาระน้อย
นั่นเองนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์