วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เอาใจเขา มาใส่ใจเรา ภาษาอังกฤษว่ายังไง


-->ถ้าแปลสำนวนไทยที่ว่า เอาใจเขา มาใส่ใจเรา อย่างตรงตัวเป็น
to put their heart in our heart ฝรั่งก็คงจะงงเต้กเลยนะครับ

จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีสำนวนที่มีความหมายเดียวกันก็คือ
"to put yourself in someone else's shoes"
to put วาง;ใส่ yourself = ตัวคุณเอง in = ใน someone = ใครคนหนึ่ง
someone else = ผู้อื่น (หนึ่งคน) someone else's = ของผู้อื่น shoes = รองเท้า

เพราะฉะนั้นถ้าแปลสำนวนนี้แบบตรงๆก็จะแปลว่า
ใส่รองเท้าของผูอื่น
แต่ความหมายที่แท้จิรงคือ
นึกถึงความรู้สึกคนอื่น หรือ ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเขา เราจะรู้สึกยังไง นะครับ

ตัวอย่างประโยค
You should put yourself in
ยู เชอดฺ เพอทฺ โยเออร เซ็ลฺฟฺ อิน

his shoes before you judge him.
ฮิส ชูสฺ บีโฟเออร ยู จัดฺจฺ ฮิม
คุณควรจะเอาใจเขา มาใส่ใจคุณก่อนที่จะตัดสินเขา

คำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
sympathy(n.) ความเห็นอกเห็นใจ เช่น
 This saying teaches us to have sympathy for others.

คำพูดนี้สอนให้เรามีความเห็นอกเห็นใจให้ผู้อื่น

หรือถ้าใช้เป็นกริยาจะเปลี่ยนเป็น
sympathize(v.)  เห็นอกเห็นใจ เช่น
 This saying teaches us to sympathize with other people.
คำพูดนี้สอนให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

empathy(n.) = ความสามารถที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกผู้อื่นเพราะเคยผ่านประสบการณ์ที่คล้ายกัน
เช่นถ้าสมมุติว่ายายของเพื่อนเราเพิ่งเสียชีวิตและยายของเราก็เสียเมื่อปีที่แล้ว 
เราก็เลยสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกเสียใจของเพื่อนเราได้ 
เราก็สามารถบอกเพื่อนเราได้ว่า
Everything will be okay. I can empathize with 
you because I lost my grandma last year.  
ในประโยคข้างบน เราเปลี่ยนรูปแบบของคำว่า
empathy(นาม)เป็นempathize(กริยา)นะครับ
ความหมายก็คือ ทุกอย่างจะโอเค ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณได้
เพราะฉันเพิ่งสูญเสียยายเมื่อปีที่แล้ว


3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2554 12:28

    สามวันจากนารีเป็นอื่น ภาษาอังกฤษว่ายังงัยคะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2555 00:38

    อย่าดูถูกใครด้วยการศึกษาเพราะใบปริญญาไม่ได้การันตีสันดานคน ภาษาอังกฤษว่ายังงัยคะ?

    ตอบลบ

คอร์สออนไลน์