วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

You are who you associate with.
(ยู ออเออร ฮู ยู อะโซชีเอท หวิท)
associate = คบค้าสมาคม
ดังนั้นถ้าแปลตรงๆ คือ
คุณเป็นคนที่คุณคบค้าสมาคมด้วย
แต่แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริง
ตามจริงแล้วคำพูดนี้สื่อความหมายว่า
เราเป็นเหมือนคนที่เราคบ เพราะคนเรามักจะ
ประพฤติตัวตามคนรอบข้างที่อยู่ด้วยบ่อยๆ
อาจจะพูดอย่างละเอียดมากขึ้นโดยบอกว่า
If you associate with thugs,
you will be a thug.
(อิฟ ยู อะโซชีเอท วิท ถัก-ส ยู วิโอ-ล บี อะ ถัก)

ถ้าคุณคบค้าสมาคมกับคนพาล คุณก็จะเป็นคนพาล
If you associate with scholars,
you will be a scholar.
(อิฟ ยู อะโซชีเอท วิท สคอเลอร-ส ยู วิโอ-ล บี อะ สคอเลอร)

ถ้าคุณคบค้าสมาคมกับบัณฑิต คุณก็จะเป็นบัณฑิต
scholar=บัณฑิต

คำพูดนี้สื่อความหมายคล้ายกับสำนวนไทยที่กล่าวไว้ว่า
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลอีกวลีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และได้ยินบ่อยพอสมควรก็คือ
guilty by association
กิโอ-ล-ถิ ไบ อะโซชีเอเชิน
ซึ่งหมายถึงว่า
มีความผิดเพราะคนที่เราคบมีความผิด
ทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานนอกจากว่าเราเป็นเพื่อนกับคนที่มีความผิด
เช่น
The jury decided that he
was guilty by association.
(เดอะ เจอรี ดะไซเด็ด ฮี วัส กิโอ-ล-ถิ ไบ อะโซชีเอเชิน)
คณะลูกขุนตัดสินใจว่าเขามีความผิดเพราะเพื่อนของเขามีความผิดTherefore, we need to choose 
our friends wisely,... 
เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคบเพื่อนอย่างฉลาด
...otherwise we might get into trouble or even end up behind bars. 
ไม่อย่างนั้นเราอาจจะเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งติดคุกก็ได้ ฮ่าๆ
behind bars เป็นสำนวนที่แปลตรงๆว่า
หลังลูกกรง
แต่ความหมายที่แท้จริงคือ
ติดคุก
I myself would rather go with 
the scholarly path!
ผมเองก็จะเลือกทางของบัณฑิตดีกว่า
What about you?
แล้วคุณล่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์