วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาษาใต้ Southern Thaiเมื่อเร็วๆนี้ ผมมีโอกาสได้ลงไปเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี
Recently, I had the opportunity to 
go on a trip down to Surat Thani.
ไอ รีเซ็น--ลี แฮด เดอะ ออเพอรทูหนิดที ทู 
โก ออน อะ ทริพ ทู สุราษฏร์ธานี

คำที่เป็นคำพ้องความหมายของคำว่า 
recently (เมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆนี้
ได้แก่
Here  are a couple of synonyms of the word, “recently.”
ฮิเออร  ออเออร ซัม ซิน-หนะ-นิม- อัฟ เดอะ เวอร- รี-เซิน็--ลี
              1.    A short while ago อะ โช็เออร- ไวโอ- อะโก
              2.    Not long ago น็อท ลอง อะโก

ตอนที่ผมอยู่ภาคใต้ ผมก็ได้มีส่วนร่วมในหนังตะลุง
 While in the South, I got to take part in a shadow play.
ไวโอล อิน เดอะ แซว-ท ไอ กอท ทู เทค พอ็เออร-ท อิน อะ แชโด เพล


เราไม่ได้มีบทอ่าน  ผมก็เลยต้องด้นสด
We didn't have a script so I had to improvise. 
 วี ดิดเดิน็-ท แฮฟ อะ สกริพ-ท โซ ไอ แฮด ทู อิมโพรไฟส


ผมสนุกมากกับการเล่นบทบาทของผม
I had a great time playing my role.
ไอ แฮด อะ เกร-ท ไทม วิท ไม โรลผมพยายามเรียนภาษาท้องถิ่นบางคำ
I tried to pick up some of the local dialect.
ไทร- ทู พิค อัพ ซัม อัฟ เดอะ โลโค- ได-หยะ-เหล็ค-ดูอดัมอู้กำเมือง
ดูอดัมเว่าอีสาน
เท่าที่ผมฟังมาที่สุราษฏร์ธานี ก็เหมือนเสียงโทกับเสียงจัตวาสลับกัน 
Judging from what I heard in Surat Thani, it seems like 
the falling tone and the rising tone switch places. 
จัดจิง ฟรัม วัท ไอ เฮอร- อิน สุราษฏร์ธานี อิท ซีม- ไล- 
เดอะ ฟอลิง โทน แอน- เดอะ ไรซิง โทน สวิท- เพล-เซิส็ 

 อย่างเช่นคำว่า สอน ก็กลายเป็น ส้อน/ซ่อน 
และคำว่า ใช่ ก็กลายเป็น ฉาย
For example, the word สอน (teach) becomes ส้อน/ซ่อน (hide) 
and the word ใช่ becomes ฉาย.
โฟเออร เอ็กแซ็มโป็ล เดอะ เวอร- สอน บีคัม- ซ่อน  แอน- เดอะ เวอร- ใช่ บีคัม- ฉาย

เพื่อนๆคนใต้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นว่า
ที่ผมวิเคราะห์มาถูกหรือเปล่า
If you’re from Southern Thailand, please comment
about whether or not my analysis is correct.
อิฟ โย็เออร ฟรัม ซาเดิรน ไทแล็น- พลีส คอมเม็น-
อะแบว-ท เว็ดเดอร โอ็เออร น็อท ไม อะแน-หละ-สิส อิส เขอะเร็ค-

อีกอย่าง อย่าลังเลที่จะสอนภาษาใต้ให้พวกเรา
Also, feel free to teach everyone some more Southern Thai
so that all of us can learn some additional words.
ออลโซ ฟิโอ็ล ฟรี ทู ทีช เอ็ฟฟรีวัน ซัม โม็เออร ซาเดิรน ไท
โซ แดท ออล อัฟ อัส แคน เลอร- ซัม อะดิเชิน็โน็ล เวอร--


1 ความคิดเห็น:

คอร์สออนไลน์