วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หัวปิงปองอยู่ข้างหน้า!!! Cops ahead!

หัวปิงปองอยู่ข้างหน้า!!!
Cops ahead!


Cop ค็อพ Copper ค็อพเพอร Pig พิก
ล้วนเป็นคำสแลงที่ใช้แทนคำที่เป็นทางการสำหรับตำรวจคือ policeman โพลี-สเมิน็
policewoman โพลี--เวอเมิน็
หรือ
police officer โพลี- ออฟิสเซอร
บ่อยครั้งในภาษาพูด police จะออกเสียงเป็น ผะลีส นะครับ

ที่สหรัฐตำรวจชอบหาที่ซ่อนตัวเองข้างถนน
แล้วเอาเรดาร์ (อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่) 
มาตรวจความเร็วของจราจร
In the US, policemen like to find a hiding spot on the 
อิน เดอะ ยูเอ็ส เดอะ ผะลีส ไล-ค ทู ไฟน-ด อะ ไฮดิง สป็อท ออน เดอะ
side of the road and then use their radar gun 
 ไซด อัฟ เดอะ โรด แอนด เด็น ยูส เดเออร เรด็อเออร กัน
to check how fast traffic is going.
 ทู เช็ค แฮว แฟส-ท แทรฝิค อิส โกอิงเราเรียกกันว่า กับดักความเร็วเพราะพอตำรวจจับได้ว่ามีใครที่กำลังขับรถเร็วเกินอัตราความเร็วรถยนต์ที่กำหนด ตำรวจก็จะขับรถตามไปหยุดแล้วก็ปรับเขา
We call these “speed traps” because as soon as the 
วี คอล ดีส สปี-ด แทร็พ-ส บีขัส แอส ซูน แอส เดอะ
police catch someone driving over the speed limit,
 ผะลีส แค็ท-ช ซัมวัน ไดรฟิง โอเฟอร เดอะ สปีด ลิม-หมิท  
they pull them over and give them a ticket.
เด โพล เด็ม โอเฟอร แอน-ด กิฟ ยู อะ ทิคเก็ท

ก็เลยต้องมีการเตือนกันบ้าง ๕๕๕
So sometimes we need to give 
โซ ซัมไทม-ส วี นีด ทู กิฟ 
one another a little heads up!
 วัน อะนาเดอร อะ ลิโทล เฮ็ด-ส อัพ 
a heads up = a warning= คำเตือน
ขับช้าลงนะ ตำรวจซ่อนตัวอยู่ข้างหลังป้ายนี้
Slow down!  The cop hides behind this sign!
ซโล แดว-น เดอะ ค็อพ ไฮด-ส บีไฮน-ด ดิส ไซน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์