วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เล่นเน็ต Surf the Web!to web surf; to surf the web;
to internet surf; to surf the internet
ล้วนแปลว่า
เล่นอินเตอร์เน็ต
ซึ่งผมว่าอินเตอร์เน็ตนั้นควรจะสะกดว่า
 อินเทอร์เหน็ท
 จะได้ใกล้เคียงภาษาอังกฤษมากขึ้น
ว่าแต่
วันนี้ผมเล่นเน็ทแล้วเผอิญว่า
ผมเจอรูปของวงจรชีวิตผีเสื้อ
I was surfing the net today and
ไอ วัส เซอรฟิง เดอะ เน็ท ถะเด แอน-ด
I stumbled across this photo
ไอ สทัมโบ็ล-ด อะครอส ดิส โฟโท
of a butterfly’s life cycle.
อัฟ อะ บัทเทอรไฟล-ส ไลฟ ไซโค็ล


คำว่า stumble แปลว่าสะดุด เช่น
ฉันสะดุดก้อนหินก้อนนั้น
ก็คือ
I stumbled over that rock.
ไอ สทัมโบ็ล-ด โอเฟอร แดท ร็อค
แต่ถ้าเพิ่มคำว่า across ก็กลายเป็น
stumbled across
ซึ่งเป็นสำนวนที่หมายถึงว่า
พบโดยบังเอิญ

การเปลี่ยนรูปจากหนอนผีเสื้อเป็น
ผีเสื้อเป็นกระบวนการที่เท่มาก ว่าไหม
 The transformation from caterpillars
เดอะ แทร็นส-โฟ็เออรเมเชิน็ ฟรัม แคถะพิลเลอร-ส 
to butterflies is a pretty nifty process, 
ทู บัทเทอรไฟล-ส อิส อะ พริทดิ นิฟดิ พรอเส็ส
don’t you think?
  โดน-ท ยู ทิ้งค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์