วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

คนพิการหัวใจนักสู้ No arms, no legs, no worries! ไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่แคร์

นี่คือทัศนคติอันยอดเยี่ยมของ Nick Vujicic ซึ่งทำให้เค้ากลายเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดังระดับโลก 
This is Nick Vujicic's stellar attitude that has helped him become a world-renowned motivational speaker.

-->
inspire (v.) อิน-สไป-เยอร 
ดลใจ, บันดาลใจ, ให้แรงบันดาลใจ

inspiration (n.) อิน-เสปอร-เร-เชิน็ 
แรงบันดาลใจ, การดลใจ

inspirational/inspiring (adj.) อิน-เสปอร-เร-เชิน็-โน็ลฺ 
ซึ่งให้แรงบันดาลใจ, เป็นการดลใจ


motivate (v.) โม-ดะ-เฝทฺ จูงใจ 
I need to motivate my students to keep learning! 
ผมต้องจูงใจนักเรียนให้เรียนต่อๆไป 

motivation (n.) โม-ดะ-เฟ-เชิน็ แรงจูงใจ 
Motivation is the desire to do things. 
แรงจูงใจคือความปราถนาที่จะทำสิ่งต่างๆ 

motivational (adj.) โม-ดะ-เฟ-เชิน็-โน็ลฺ เป็นแรงจูงใจ 
His speech was very motivational for me. 
สุนทรพจน์ของเค้าเป็นแรงจูงใจให้ผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอร์สออนไลน์